Domy letniskowe - Bastek - Warmia i Mazury - Wypoczynek, Rekreacja, Urlop, Dom letniskowy Bastek - Las - Jezioro Kalwa

Impressum

 

  • Odpowiedzialny za zawartość serwisu


Disclaimer

Odpowiedzialność za treść

Wszelkie zawartości moich stron są informacjami ogólnymi. Zastrzegam sobie prawo do zmiany zawartości strony, jak też usunięcia ich części lub całości, bez konieczności konkretnego informowania o tym fakcie. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania tych stron, o ile szkody nie zostały wyrządzone przeze mnie umyślnie. Stwierdzone na moich stronach błędy (np. techniczne, prawne itp.) będą natychmiast usunięte.


Linki do innych stron

Mój serwis zawiera przekierowania (linki) do obcych stron internetowych, na których zawartości i na ewentualne zbieranie informacji o odwiedzających je użytkownikach nie mam wpływu. Zawartości tych stron zostały przeze mnie, na miarę moich możliwości, sprawdzone. W czasie tworzenia linków nie rozpoznałem żadnych niezgodności z prawem. Ciągła kontrola obcych zawartości nie jest mi możliwa, dlatego nie ponoszę odpowiedzialności za ich ciągłą zgodność z przepisami prawnymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodności prawnych na obcych stronach internetowych, do których prowadzą linki z mojego serwisu, będą prowadzące do tych stron linki natychmiast usunięte. Za przekierowania do mojej strony internetowej oraz za ich usunięcie na obcych portalach nie ponoszę odpowiedzialności.


Prawo autorskie

Prezentowane na tych stronach internetowych grafiki i fotografie są chronione prawem autorskim.
Odwiedzającemu moją witrynę dozwolone jest zapoznanie się z jej zawartościami, wykonywanie kopii, wydruków i zapisków tylko i wyłącznie do użytku własnego. Korzystanie z zawartości mojej witryny w formie wychodzącej poza użytek własny, kopiowanie, obróbka, publikowanie w innych mediach, wydruk oraz każda inna forma powielania, są bez mojej wyraźnej, pisemnej zgody lub zgody ich autorów zabronione. W przypadku łamania powyższych zasad, zastrzegam sobie prawo do podjęcia kroków prawnych. 


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych

Użytkowanie moich stron internetowych jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla mnie bardzo ważna i obejmuje każdą formę przetwarzania tych danych. Przekazywanie mi danych osobowych drogą elektroniczną (np. E-Mail), telefoniczną lub pocztową odbywa się na zasadzie dobrowolnej i ma związek wyłącznie z Państwa pobytem w prowadzonych przeze mnie domach „Bastek”. Państwo ponosicie odpowiedzialność za zgodność podanych mi danych osobowych. Bez Państwa wyraźnej zgody nie są i nie będą one dawane osobom trzecim, rozpowszechniane, ani wykorzystywane do innych celów.
Zwracam uwagę, że przekazywanie danych drogą elektroniczną (np. przez E-Mail) może zawsze trafić na luki w bezpieczeństwie. Stuprocentowej ochrony danych przed osobami trzecimi nie da się zagwarantować.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek obawy związane z wysyłaniem swoich danych osobowych drogą elektroniczną (np. E-Mail), proszę skorzystać z kontaktu telefonicznego.


Prawo do informacji, zmiana i usuwanie danych

Nie stosuję archiwizowania danych osobowych w internecie, w bazach danych i innych miejscach pamięci masowej.
W każdej chwili macie Państwo prawo do uzyskania informacji o zastosowaniu Państwa danych osobowych, jak też prawo do ich korygowania lub usuwania. Informacji udzielam wyłącznie po sprawdzeniu wiarygodności osoby żądającej.
Proszę o bezpośredni kontakt, jeśli Państwu nie udało się znaleźć na tej stronie szukanych odpowiedzi dotyczących polityki prywatności.


Cookies

Na moich stronach nie stosuję cookies (ciasteczek), programów trackingowych i analitycznych.
Pliki cookies nie powodują szkód w komputerach użytkownika i nie zawierają wirusów. Służą aktywnemu i efektywniejszemu wykorzystaniu danej usługi.
Cookies są małymi, tekstowymi plikami, które niektóre strony internetowe wysyłają do przeglądarki. Pliki te odczytywane są przy następnych wejściach.
Cookies są przeważnie sesyjne i automatycznie kasowane po opuszczeniu stron serwisu. Inne cookies pozostają zapisane w urządzeniu do momentu manualnego skasowania ich przez użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ustawienia swojej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby bezpośrednio poinformowała o zastosowaniu plików cookies. Użytkownik ma również możliwość ustawienia swojej przeglądarki internetowej w ten sposób, aby dawała możliwość wybiórczego decydowania o dopuszczeniu lub blokowaniu cookies, jak też automatycznie usuwała je przy opuszczeniu serwisu. Kompletne zablokowanie cookies może ograniczyć funkcjonalność danego serwisu.


Logi (Server-Log-Files)

Dostawca serwera, na którym znajdują się pliki mojego serwisu, dokonuje automatycznego zapisu informacji pozostawianych przez Państwa podczas wizyty na mojej stronie. Do takich informacji należą:
- względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina), - rodzaj zdarzenia, identyfikator, - nazwa użytkownika, programu, procesu generującego wpis, - dane o pobieranych plikach, - adres IP, - kwalifikacja zdarzenia, - tekstowy opis zdarzenia,

Informacje te nie są przyporządkowane konkretnym osobom. Połączenie tych danych z innymi źródłami nie są przeze mnie podejmowane. Zastrzegam sobie jednak prawo do kontroli tych danych przy konkretnych dowodach na niezgodne z prawem użytkowanie mojego serwisu.


Wtyczki Facebook

Na moich stronach nie ma wtyczek Facebook.


Wtyczki YouTube

Na moich stronach nie ma wtyczek YouTube.


Niezamówione materiały, reklamy, spam

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiam się wykorzystywaniu podanych przeze mnie danych osobowych do nadsyłania mi (drogą pocztową lub elektroniczną) niezamówionych przeze mnie materiałów informacyjnych i reklam.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego sprzeciwu, zastrzegam sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.